لیست مجلات گروه مشاوره

سایت روان اینفو وضعیت مجلات را از نظر فرایند بررسی مقالات علمی و پژوهشی به دسته های زیر تقسیم بندی کرده است. این دسته بندی صرفاً بر اساس پاسخدهی مجله مذکور به مقاله سابمیت شده و مدت زمان چاپ مقاله ایجاد شده است و ربطی به وضعیت علمی مقاله ندارد. همچنین می توانید برای اطلاع از وضعیت انتشار و درجه علمی مجلات به وب سایت دبیر خانه کمیسون نشریات علمی کشور (http://journals.msrt.ir/) مراجعه کنید. برای اطلاعات بیشتر در زمینه انتخاب مجله مناسب اینجا را کلیک کنید.

  • وضعیت پاسخدهی و انتشار: خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف، خیلی ضعیف
  • نظرات شما می تواند ما را درشناسایی بیشتر مجلات کمک کند.
لیست مجلات گروه مشاوره
ردیف عنوان زبان وضعیت انتشار نمایه
1 فرهنگ مشاوره و رواندرمانی فارسی خیلی ضعیف علمی پژوهشی/ISC
2 پژوهش هاي مشاوره (تازه ها و پژوهش هاي مشاوره) فارسی   علمی پژوهشی/ISC
3 دو فصلنامه مشاوره کاربردی فارسی خیلی خوب علمی پژوهشی/ISC
4 نشریه مشاوره و رواندرمانی خانوداه فارسی خیلی خوب علمی پژوهشی/ISC
5 مجله مشاوره شغلی و سازمانی فارسی ضعیف علمی پژوهشی/ISC
 
 
ردیف 1
عنوان فارسی فرهنگ مشاوره و رواندرمانی
عنوان لاتین  
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه علامه طباطبایی 
منتشر کننده دانشگاه علامه طباطبایی 
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://journal.atu.ac.ir/content.php?pagename=journal&journal_id=1
کلید واژه مشاوره، رواندرمانی، دانشگاه علامه طباطبایی
 
 
ردیف 2
عنوان فارسی فصلنامه پژوهش هاي مشاوره (تازه ها و پژوهش هاي مشاوره)
عنوان لاتین  
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز انجمن علمی مشاوره ابران
منتشر کننده انجمن علمی مشاوره ابران
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی
لینک ورود به مجله http://www.ircounseling.org/  
کلید واژه پژوهش هاي مشاوره ، تازه ها و پژوهش هاي مشاوره، انجمن علمی مشاوره ایران
 
 
ردیف 3
عنوان فارسی دو فصلنامه مشاوره کاربردی
عنوان لاتین Journal of applied counseling
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه شهید چمران اهواز
منتشر کننده دانشگاه شهید چمران اهواز
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://jac.scu.ac.ir/
کلید واژه مشاوره، رواندرمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دو فصلنامه مشاوره کاربردی
 
 
ردیف 4
عنوان فارسی نشریه مشاوره و رواندرمانی خانوداه
عنوان لاتین  
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه کردستان
منتشر کننده دانشگاه کردستان
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://www.fcpjournal.ir/
کلید واژه نشریه مشاوره و رواندرمانی خانوداه، روانشناسی بالینی، دانشگاه کردستان
 
 
ردیف 5
عنوان فارسی فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی
عنوان لاتین  
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه شهید بهشتی 
منتشر کننده دانشگاه شهید بهشتی
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://fep.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=4620
کلید واژه فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، روانشناسی صنعتی و سازمانی
 
 
 

توسط : admin | تاریخ : 1393/06/14 | نظرات