لیست مجلات علوم پزشکی

سایت روان اینفو وضعیت مجلات را از نظر فرایند بررسی مقالات علمی و پژوهشی به دسته های زیر تقسیم بندی کرده است. این دسته بندی صرفاً بر اساس پاسخدهی مجله مذکور به مقاله سابمیت شده و مدت زمان چاپ مقاله ایجاد شده است و ربطی به وضعیت علمی مقاله ندارد. همچنین می توانید برای اطلاع از وضعیت انتشار و درجه علمی مجلات به وب سایت دبیر خانه کمیسون نشریات علمی کشور (http://journals.msrt.ir/) مراجعه کنید. برای اطلاعات بیشتر در زمینه انتخاب مجله مناسب  به بخش مقاله نویسی مراجعه کنید.
بسیاری از مجلات علوم پزشکی مقالات حوزه علوم رفتاری که مرتبط با موضوعات جسمی باشد را مورد پذیرش قرار می دهند. برای بررسی اینکه آیا فلان مجله پزشکی مقالات علوم رفتاری را قبول می کند یا خبر؟ باید مقالات شماره های پیشین مجله را بررسی کنید. در ضمن مجلات علوم پزشکی در پاسخدهی به مقالات بسیار بهتر از مجلات وزارت علوم عمل می کنند.

  • وضعیت پاسخدهی و انتشار: خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف، خیلی ضعیف
  • نظرات شما می تواند ما را درشناسایی بیشتر مجلات کمک کند.
لیست مجلات علوم پزشکی ( در اینجا تنها اسم مجلاتی آورده شده است که مقالات علوم رفتاری را نیز چاپ می کنند).
ردیف عنوان زبان وضعیت انتشار نمایه
1 مجله طب و تزکیه فارسی خوب علمی پژوهشی/ISC
2 Urology journal فارسی خوب Embase, ISI, PubMed, Scopus
3 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی يزد فارسی خیلی خوب علمی پژوهشی/ISC
4 International journal of high risk behaviors and addiction انگلیسی متوسط علمی پژوهشی/ISC/ Pub med
 
 
ردیف 1
عنوان فارسی مجله طب و تزکیه
عنوان لاتین  
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز وزارت بهداشت
منتشر کننده وزارت بهداشت
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://tazkiyeh.behdasht.gov.ir/
کلید واژه مجله طب و تزکیه، معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان،
 
 
ردیف 2
عنوان فارسی  
عنوان لاتین Urology journal
زبان مجله فارسی/
نوع نمایه علمی پژوهش-
صاحب امتیاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری(ارولوژی)
منتشر کننده مركز تحقيقات ارولوژي و نفرولوژي و انجمن ارولوژي ای
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://www.urologyjournal.org/index.php/uj
کلید واژه اورولوژی، مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری
 
 
ردیف 3
عنوان فارسی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی يزد
عنوان لاتین The journal of shahid sadoughi university of medical science
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی يزد
منتشر کننده دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی يزد
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://jssu.ssu.ac.ir/  
کلید واژه مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی يزد
 
 
ردیف 4
عنوان فارسی -
عنوان لاتین International journal of high risk behaviors and addiction
زبان مجله انگلیسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
منتشر کننده دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://jhrba.com/
کلید واژه رفتار های پرخطر، اعتیاد، مجله زاهدان
 
 

توسط : admin | تاریخ : 1393/06/14 | نظرات

لیست مجلات علوم پزشکی

لیست مجلات علوم پزشکی

مجلات علوم پزشکی در برخی حیطه های علوم رفتاری نیز به انتشار مقاله می پردازند. در این مطلب لیست مجلات علمی و پژوهشی علوم پزشکی بر اساس حروف الفبا آورده شده است. مجلاتی که بیشتر به انتشار مقالات علوم رفتاری می پردازند به رنگ قرمز مشخص گردیده اند.   
1.       آموزش پرستاري
2.       آموزش و سلامت جامعه
3.       ابن سينا
4.       ارگونومي
5.       ارمغان دانش، فصلنامه علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
6.       اسرار، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار
7.       اسلام و سلامت
8.       اعتياد پژوهـي
9.       اعتياد و سلامت
10.    افق توسعه آموزش پزشكي
11.    افق دانش، مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد
12.    المپيك
13.    بيهوشي و درد
14.    پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي
15.    پرستار و پزشك در رزم
16.    پرستاري قلب و عروق
17.    پژوهش در علوم پزشكي، مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
18.    پژوهش در علوم توانبخشي
19.    پژوهش علوم سلامت و نظامي(مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران)
20.    پياورد سلامت
21.    تازه هاي علوم شناختي
22.    تحقيقات علوم رفتاري
23.    تعالي باليني
24.    تنفس، فصلنامه علمي بيماري هاي تنفسي، جراحي قفسه صدري، مراقبت هاي ويژه و سل
25.    توسعه آموزش جندي شاپور
26.    جنتاشاپير
27.    حيات- مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
28.    دارو، مجله دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران
29.    دانشور پزشکی، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد
30.    دنا، فصلنامه علمي دانشكده پرستاري و مامايي حضرت زينب (س) ياسوج
31.    دوفصلنامه علوم پيراپزشكي و توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
32.    دوماهنامه مديريت و سياست گذاري در سلامت
33.    رفتارهاي پر خطر و اعتياد
34.    سالمند- مجله سالمندي ايران
35.    سلامت كار ايران
36.    سلامت و بهداشت اردبيل
37.    سلامت و محيط - فصلنامه علمي پزوهشي انجمن علمي بهداشت محيط ايران
38.    شنوايي شناسي، مجله دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران
39.    طب توانبخشي
40.    طب جنوب، فصلنامه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
41.    طب سنتي اسلام و ايران
42.    طب كار
43.    طب مكمل دانشكده پرستاري - مامائي اراك
44.    طلوع بهداشت(فصلنامة پژوهشي دانشكده بهداشت يزد)
45.    علم سنحي كاسپين
46.    علوم اعصاب شفاي خاتم
47.    علوم بهداشتي، فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
48.    علوم پيراپزشكي، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده پيراپزشكي
49.    علوم دارويي (دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تبريز)
50.    علوم غذايي و تغذيه
51.    فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ايران
52.    فصلنامه آموزش پزشكي و توسعه، دانشگاه علوم پزشكي قزوين
53.    فصلنامه اصول بهداشت رواني
54.    فصلنامه امداد و نجات
55.    فصلنامه ايمني بيمار و ارتقاء كيفيت
56.    فصلنامه بهداشت و ايمني كار
57.    فصلنامه بيمارستان
58.    فصلنامه بيماري هاي پوست
59.    فصلنامه پرستاري ايران
60.    فصلنامه پرستاري داخلي -جراحي، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
61.    فصلنامه پزشكي باروري و ناباروري
62.    فصلنامه پژوهشي پژوهنده
63.    فصلنامه پژوهشي توانبخشي
64.    فصلنامه پژوهشي خون
65.    فصلنامه حسابداري سلامت
66.    فصلنامه دانش و تندرستي
67.    فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه
68.    فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه
69.    فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان
70.    فصلنامه روان شناسي باليني- دانشگاه سمنان
71.    فصلنامه ژنتيك در هزاره سوم
72.    فصلنامه علمي- پژوهشي بيماري هاي پستان
73.    فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات باليني در علوم پيراپزشكي
74.    فصلنامه علمي پژوهشي حقوق پزشكي
75.    فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زابل (رستمينه)
76.    فصلنامه علمي پژوهشي طب انتظامي
77.    فصلنامه علمي پژوهشي نوزادان ايران
78.    فصلنامه علوم پيراپزشكي- دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
79.    فصلنامه علوم مغز و اعصاب ايران
80.    فصلنامه گياهان دارويي
81.    فصلنامه مديريت پرستاري
82.    فصلنامه مراقبت مبتني بر شواهد دانشكده پرستاري و مامايي مشهد
83.    فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان
84.    قرآن و طب
85.    قصر باران، دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل
86.    كومش، مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان
87.    گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان
88.    گوارش، مجله انجمن متخصصين گوارش و كبد ايران
89.    ليزر پزشكي
90.    مجله آب و فاضلاب
91.    مجله اپيدميولوژي ايران
92.    مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبت هاي ويژه ايران
93.    مجله انجمن چشم پزشكي ايران
94.    مجله اورولوژي ايران
95.    مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي
96.    مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي
97.    مجله باليني پرستاري و مامايي
98.    مجله بهداشت ايران
99.    مجله بهداشت در عرصه، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
100.   مجله بهداشت و اپيدميولوژي و آمار زيستي
101.   مجله بيماري هاي كودكان ايران
102.   مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري
103.   مجله پرستاري مراقبت ويژه
104.   مجله پرستاري و مامايي جامع نگر
105.   مجله پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
106.   مجله پزشكي اروميه
107.   مجله پزشكي خراسان شمالي
108.   مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز
109.   مجله پزشكي كوثر
110.   مجله پزشكي هسته اي ايران
111.   مجله پژوهش پرستاري ايران
112.   مجله پژوهش در آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
113.   مجله پژوهش در پزشكي (دانشكده پزشكي شهيد بهشتي)
114.   مجله پژوهش دندانپزشكي
115.   مجله پژوهشي حكيم
116.   مجله پوست و زيبايي
117.   مجله پيشرفت هاي جديد آموزش پزشكي و حرفه اي گرايي
118.   مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي
119.   مجله تحقيقات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
120.   مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان، فصلنامه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت درماني زاهدان (طبيب شرق)
121.   مجله تحقيقات كيفي در علوم سلامت
122.   مجله تخصصي پژوهش و سلامت( مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاي سلامت گناباد)
123.   مجله توانبخشي نوين
124.   مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي( دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان)
125.   مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران
126.   مجله جراحي پلاستيك جهان
127.   مجله چشم پزشكي بينا
128.   مجله دارويي ايران
129.   مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي
130.   مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
131.   مجله دانشكده پرستاري و مامايي مشهد(تغيير نام به مجله مراقبت مبتني بر شواهد)
132.   مجله دانشكده پزشكي اصفهان
133.   مجله دانشكده پزشكي تهران
134.   مجله دانشكده پزشكي تهران (عنوان قديم)
135.   مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
136.   مجله دانشكده پزشكي مشهد
137.   مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان
138.   مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
139.   مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد
140.   مجله دانشكده علوم پزشكي جهرم
141.   مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره آورد دانش)
142.   مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل
143.   مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
144.   مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
145.   مجله دانشگاه علوم پزشكي فسا
146.   مجله دانشگاه علوم پزشكي قم
147.   مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان
148.   مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه(نام قديمي، فصلنامه بهبود)
149.   مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد
150.   مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين
151.   مجله دانشگاهي يادگيري الكترونيكي(مديا) قطب علمي آموزش الكترونيكي
152.   مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان
153.   مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
154.   مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
155.   مجله دندانپزشكي كودكان
156.   مجله ديابت و ليپيد ايران
157.   مجله راهبردهاي آموزش
158.   مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار)
159.   مجله روزه داري و سلامت
160.   مجله زنان‏، مامائي و نازائي ايران
161.   مجله سبك زندگي اسلامي با محوريت سلامت
162.   مجله سلامت و مراقبت، دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل
163.   مجله سم شناسي و مسموميت هاي ايران
164.   مجله طب نظامي
165.   مجله طب و تزكيه
166.   مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
167.   مجله علمي پزشكي قانوني
168.   مجله علمي پژوهشي آرشيو رازي
169.   مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز
170.   مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني اردبيل
171.   مجله علمي تحقيقات نظام سلامت
172.   مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي همدان (نسيم دانش)
173.   مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام
174.   مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
175.   مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان
176.   مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان
177.   مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان
178.   مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
179.   مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران
180.   مجله علمي غربالگري و طب منطقه اي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد (علوم پزشكي سابق)
181.   مجله علمي-پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه مازندران (شكيبا)
182.   مجله علوم آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشكي گلستان- دانشكده پيرا پزشكي و بهداشت
183.   مجله علوم پايه پزشكي ايران
184.   مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي تهران
185.   مجله علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران سابق)
186.   مجله علوم پزشكي مدرس
187.   مجله علوم تشريح ايران
188.   مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران
189.   مجله علوم رفتاري
190.   مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران
191.   مجله فيزيك پزشكي ايران
192.   مجله فيزيك و مهندسي پزشكي
193.   مجله فيزيولوژي و فارماكولوژي
194.   مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران
195.   مجله مديريت اطلاعات سلامت
196.   مجله مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و انجمن آرتروسكلروزيس ايران
197.   مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد
198.   مجله مطالعات تاريخ پزشكي
199.   مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران
200.   مجله ميكروبيولوژي، دانشكده پزشكي دانشگاه جندي شاپور اهواز
201.   مجلــه‌ي توســعه‌ي آمــوزش در علـوم پزشــكي در زنجان
202.   مديريت ارتقاي سلامت
203.   مديريت بهداشت و درمان (نام قديمي: نظام سلامت)
204.   مديريت سلامت
205.   مديريت و انفورماتيك سلامت
206.   مراقبت هاي نوين، فصلنامه علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
207.   مراقبت‌هاي پيشگيرانه در پرستاري و مامائي، مجله دانشگاه علوم پزشكي زنجان
208.   نشريه پژوهشي – تحليلي منديش
209.   نشريه جراحي ايران
210.   نشريه حكيم سيد اسماعيل جرجاني، دو فصلنامه علمي كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان
211.   نشريه روان پرستاري
212.   نشريه طب جانباز
213.   نشريه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي البرز
214.   يافته، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان
 
در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی تهران 50 عنوان مجله علمی در حوزه های مختلف منتشر می کند. بيشتر اين مجلات در پايگاه های اطلاعاتی بين المللی نمايه شده است. اغلب اين مجلات به زبان انگليسی و برخی به زبان فارسی همراه با چکيده انگليسی منتشر می شوند .
در قسمت زیر 50 مجله دانشگاه علوم پزشکی تهران نمایش داده شده اند:
برای مراجعه به مجلات زیر به پایگاه مجلات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بروید.
ردیف عنوان نشریه حوزه موضوعی دوره تناوب آخرین شماره
1 Academic Journal of Surgery علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 1 - شماره 1
2 Archives of Breast Cancer علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 1 - شماره 2
3 Archives of Neuroscience علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه)  
4 Audiology علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 2014 - شماره 2
5 Dermatology and Cosmetic علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 5 - شماره 1
6 Hayat علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 20 - شماره 2
7 Hospital علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 2014 - شماره 4
8 Iranian Journal of Diabetes and Metabolism علوم پزشکی دوماهانه جلد 2010 - شماره 5
9 Iranian Journal of Epidemiology علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 2014 - شماره 1
10 Iranian Journal of Health and Environment علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 7 - شماره 2
11 Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine علوم پزشکی دوماهانه جلد 2013 - شماره 3
12 Journal of Dental Medicine علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 27 - شماره 3
13 Journal of Health and Safety at Work علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 4 - شماره 3
14 Journal of Nutritional Sciences and Dietetics علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه)  
15 Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 12 - شماره 2
16 Modern Rehabilitation علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 8 - شماره 4
17 Payavard Salamat علوم پزشکی دوماهانه جلد 8 - شماره 3
18 Tehran University Medical Journal علوم پزشکی ماهانه جلد 72 - شماره 7
19 Acta Medica Iranica علوم پزشکی ماهانه جلد 2012 - شماره 3
20 Asian Journal of Sports Medicine علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 4 - شماره 4
Autumn 2013
21 Basic & Clinical Cancer Research علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 5 - شماره 2
Spring 2014
22 DARU Journal of Pharmaceutical Sciences علوم پزشکی روزانه  
23 Frontiers in Biomedical Technologies علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 1 - شماره 1
Winter 2014
24 International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 8 - شماره 1
Winter 2014
25 International Journal of Occupational Hygiene علوم پزشکی شش ماهانه (نيم‌سالانه) جلد 5 - شماره 4
26 Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology علوم پزشکی دوماهانه جلد 2014 - شماره 1
27 Iranian Journal of Microbiology علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 5 - شماره 4
Autumn 2013
28 Iranian Journal of Neurology علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 13 - شماره 1
Winter 2014
29 Iranian Journal of Nuclear Medicine علوم پزشکی شش ماهانه (نيم‌سالانه) جلد 22 - شماره 2
30 Iranian Journal of Parasitology علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 8 - شماره 4
Autumn 2013
31 Iranian Journal of pediatrics علوم پزشکی دوماهانه جلد 2013 - شماره 10
32 Iranian Journal of Psychiatry علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 8 - شماره 4
Autumn 2013
33 Iranian Journal of Public Health علوم پزشکی ماهانه جلد 43 - شماره 1
34 Iranian Journal of Radiology علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه)  
35 Iranian Traditional Medicine and Pharmacy علوم پزشکی    
36 Journal of Arthropod-Borne Diseases علوم پزشکی شش ماهانه (نيم‌سالانه) جلد 2012 - شماره 10
37 Journal of Biostatistics and Epidemiology علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 1 - شماره 1
Winter 2014
38 Journal of Craniomaxillofacial Research علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه)  
39 Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences علوم پزشکی دوماهانه جلد 11 - شماره 1
40 Journal of Diabetes and Lipid Disorders علوم پزشکی روزانه  
41 Journal of Environmental Health Science & Engineering علوم پزشکی روزانه  
42 Journal of Family and Reproductive Health علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 8 - شماره 1
Winter 2013
43 Journal of Food Safety and Hygiene علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه)  
44 Journal of Medical Bacteriology علوم پزشکی شش ماهانه (نيم‌سالانه) جلد 2 - شماره 1
45 Journal of Medical Ethics and History of Medicine علوم پزشکی سالانه جلد 7 - شماره 2014
46 Journal of Medical Hypothesis and Ideas علوم پزشکی شش ماهانه (نيم‌سالانه)  
47 Journal of Pharmaceutical Care علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 1 - شماره 4
Autumn 2014
48 Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 1 - شماره 1
Winter 2014
49 Nursing Practice Today علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه)  
50 The Journal of Tehran University Heart Center علوم پزشکی سه ماهانه (فصلنامه) جلد 8 - شماره 4
Autumn 2013
   
 

توسط : admin | تاریخ : 1393/09/24 | نظرات