سایر مجلات مرتبط

سایت روان اینفو وضعیت مجلات را از نظر فرایند بررسی مقالات علمی و پژوهشی به دسته های زیر تقسیم بندی کرده است. این دسته بندی صرفاً بر اساس پاسخدهی مجله مذکور به مقاله سابمیت شده و مدت زمان چاپ مقاله ایجاد شده است و ربطی به وضعیت علمی مقاله ندارد. همچنین می توانید برای اطلاع از وضعیت انتشار و درجه علمی مجلات به وب سایت دبیر خانه کمیسون نشریات علمی کشور (http://journals.msrt.ir/) مراجعه کنید. برای اطلاعات بیشتر در زمینه انتخاب مجله مناسب اینجا را کلیک کنید.

  • وضعیت پاسخدهی و انتشار: خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف، خیلی ضعیف
  • نظرات شما می تواند ما را درشناسایی بیشتر مجلات کمک کند
لیست سایر مجلاتی که مقالات علوم رفتاری را چاپ می کنند.
ردیف عنوان زبان وضعیت انتشار نمایه
1 روانشناسی نظامی فارسی ندارد نامشخص
2 روش شناسي علوم انساني حوزه و دانشگاه فارسی ضعیف علمی پژوهشی/ISC
3 مطالعات اسلام و روانشناسی فارسی خیلی ضعیف علمی پژوهشی/ISC
4 اعتیاد پژوهشی- فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد فارسی متوسط علمی پژوهشی/ISC
5 سلامت اجتماعی و اعتیاد فارسی ندارد علمی ترویجی
 
 
ردیف 1
عنوان فارسی روانشناسی نظامی
عنوان لاتین  
زبان مجله فارسی
نوع نمایه نامشخص
صاحب امتیاز دانشگاه امام حسین (ع) 
منتشر کننده دانشگاه امام حسین (ع) 
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله mil.psychology@gmail.com
کلید واژه روانشناسی نظامی، دانشگاه امام حسین، روانشناسی جنگ
 
 
ردیف 2
عنوان فارسی روش شناسي علوم انساني حوزه و دانشگاه
عنوان لاتین  
زبان مجله فارسی
نوع نمایه نامشخص
صاحب امتیاز پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
منتشر کننده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://www.rihu.ac.ir/ 
کلید واژه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، روش شناسي علوم انساني حوزه و دانشگاه، روانشناسی دین
 
 
ردیف 3
عنوان فارسی مطالعات اسلام و روانشناسی
عنوان لاتین  
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
منتشر کننده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://www.rihu.ac.ir/   
کلید واژه مطالعات اسلام و روانشناسی، روانشناسی دین، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 
 
ردیف 4
عنوان فارسی اعتیاد پژوهشی- فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد
عنوان لاتین Journal of research & education office
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
منتشر کننده  
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://www.etiadpajohi.ir/  
کلید واژه اعتیاد پژوهشی، فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد
 
 
 

ردیف 5
عنوان فارسی سلامت اجتماعی و اعتیاد
عنوان لاتین Journal of social health and addiction
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر
منتشر کننده  
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://www.sh-addiction.ir/
کلید واژه سلامت اجتماعی و اعتیاد، اعتیاد، معتاد، سوء مصرف مواد
 
 

توسط : admin | تاریخ : 1393/06/14 | نظرات