لیست مجلات روانشناسی اجتماعی و صنعتی و سازمانی

سایت روان اینفو وضعیت مجلات را از نظر فرایند بررسی مقالات علمی و پژوهشی به دسته های زیر تقسیم بندی کرده است. این دسته بندی صرفاً بر اساس پاسخدهی مجله مذکور به مقاله سابمیت شده و مدت زمان چاپ مقاله ایجاد شده است و ربطی به وضعیت علمی مقاله ندارد. همچنین می توانید برای اطلاع از وضعیت انتشار و درجه علمی مجلات به وب سایت دبیر خانه کمیسون نشریات علمی کشور (http://journals.msrt.ir/) مراجعه کنید. برای اطلاعات بیشتر در زمینه انتخاب مجله مناسب اینجا را کلیک کنید.

  • وضعیت پاسخدهی و انتشار: خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف، خیلی ضعیف
  • نظرات شما می تواند ما را درشناسایی بیشتر مجلات کمک کند.
لیست مجلات روانشناسی اجتماعی و صنعتی و سازمانی
ردیف عنوان زبان وضعیت انتشار نمایه
1 فصلنامه پژوهش های روانشناسی اجتماعی فارسی خیلی خوب علمی پژوهشی/ISC
2 فصلنامه شناخت اجتماعی فارسی ضعیف علمی پژوهشی/ISC
3 فصلنامه پژوهش اجتماعی فارسی ندارد علمی پژوهشی/ISC
4 مطالعات اجتماعی- روانشناختی زنان فارسی خیلی ضعیف علمی پژوهشی/ISC
5 مطالعات زن و خانواده فارسی ندارد علمی پژوهشی/ISC
6 مجله طب کار فارسی خوب علمی پژوهشی/ISC
 
 
ردیف 1
عنوان فارسی فصلنامه پژوهش های روانشناسی اجتماعی
عنوان لاتین Social psychology research quartery
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
منتشر کننده انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله
  •  
کلید واژه فصلنامه پژوهش های روانشناسی اجتماعی، انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
 
 
ردیف 2
عنوان فارسی فصلنامه شناخت اجتماعی
عنوان لاتین Social cognition
زبان مجله فارسی/
نوع نمایه علمی پژوهش-
صاحب امتیاز دانشگاه پیام نور 
منتشر کننده دانشگاه پیام نور 
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://sc.journals.pnu.ac.ir/
کلید واژه فصلنامه شناخت اجتماعی، فصلنامه پژوهش های روانشناسی اجتماعی، انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
 
 
ردیف 3
عنوان فارسی فصلنامه پژوهش اجتماعی
عنوان لاتین Journal of social research
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
منتشر کننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://jsr.riau.ac.ir/
کلید واژه فصلنامه پژوهش اجتماعی، روانشناسی اجتماعی، دانشگاه آزاد رودهن
 
 
ردیف 4
عنوان فارسی مطالعات اجتماعی- روانشناختی زنان
عنوان لاتین women's studies (Sociological & Psychological
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه الزهرا- پژوهشکده زنان
منتشر کننده دانشگاه الزهرا- پژوهشکده زنان
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://journals.alzahra.ac.ir/jwsps
کلید واژه مطالعات اجتماعی- روانشناختی زنان، دانشگاه الزهرا- پژوهشکده زنان
 
 
 

ردیف 5
عنوان فارسی مطالعات زن و خانواده
عنوان لاتین Journal of woman & family studies
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه الزهرا
منتشر کننده دانشگاه الزهرا
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://journals.alzahra.ac.ir/jwfs/
کلید واژه مطالعات زن و خانواده، روانشناسی زن، دانشگاه الزهرا
 
 
 

ردیف 6
عنوان فارسی مجله طب کار
عنوان لاتین Occupational medicine quarterly journal
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
منتشر کننده دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://tkj.ssu.ac.ir/
کلید واژه روانشناسی کار، طب کار، علوم پزشکی
 
 

توسط : admin | تاریخ : 1393/06/14 | نظرات